3-st. gem. Chor

Spar, Otto 1909-1981

Zwei Passions-Motetten


Besetzung: 3 EinzelSt a d Ch (S, A, Bar), 3st gemChor
Artikelnr.: EM 470 a

Preis: 4,00 *  €

Mehr Info
 

Wenzel, Eberhard (1896-1982)

Markus-Passion


Besetzung: Vorsänger, 3st gemChor
Artikelnr.: EM 438 a Chorp.

Preis: 3,00 *  €

Mehr Info
 

Wenzel, Eberhard (1896-1982)

Markus-Passion


Besetzung: Vorsänger, 3st gemChor
Artikelnr.: EM 438a Part.

Preis: 7,00  €

Mehr Info